Sự kiện Huyết lâu (Blood Castle)

Ngày đăng: 10/06/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn sự kiện


– Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.

– Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo Tàng Hình.

– Áo Tàng Hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.

Bước 1: Tạo Áo Tàng Hình

Công thức chung để ép Áo Tàng Hình

Vật Phẩm Rớt từ quái vật cấp độ
Thánh Chỉ +1 / Nanh Máu +1 Trên Level. 2 (Spider)
Thánh Chỉ +2 / Nanh Máu +2 Trên Level. 32 (Ghost)
Thánh Chỉ +3 / Nanh Máu +3 Trên Level. 45 (Vepar)
Thánh Chỉ +4 / Nanh Máu +4 Trên Level. 57 (Death Cow)
Thánh Chỉ +5 / Nanh Máu +5 Trên Level. 68 (Silver Valkyrie)
Thánh Chỉ +6 / Nanh Máu +6 Trên Level. 76 (Blood Wolf)
Thánh Chỉ +7 / Nanh Máu +7 Trên Level. 84 (Bream Knight)
Thánh Chỉ +8 / Nanh Máu +8 Trên Level. 84 (Bream Knight)

 

 

Bước 2: Tham gia sự kiện

– Phải là 1 trong 10 người đầu tiên mang áo tàng hình đến một trong 2 NPC ở Devias (209, 30) và (220, 9) để được đưa vào Lâu đài máu. (Một ở bên trong nhà thờ và người còn lại thì ở ở bên ngoài).
– Các nhóm giữa người chơi vẫn được giữ nguyên. Và bạn cũng có thể thiết lập 1 nhóm mới khi đang trong Lâu đài máu.

Nhiệm vụ & Phần thưởng

– Khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm sẽ tương ứng với cấp độ bạn đang có.
Có 3 nhiệm vụ chính: phá hủy cổng thành, phá hủy tượng pha lê và hoàn thành nhiệm vụ của Archangel. Người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm tuỳ theo nhiệm vụ hoàn thành.
– Khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm theo tỉ lệ dưới đây.
– Khi trong Nhóm của bạn có 1 thành viên hoàn thành nhiệm vụ của Archangel, thì bản thân người ấy được thưởng 2 viên ngọc Chao, và những thành viên còn lại trong nhóm nếu còn sống sót sẽ nhận được 1 ngọc Chao. Người hoàn thành các nhiệm vụ hưởng 50% điểm kinh nghiệm, 50% điểm còn lại sẽ được chia cho các thành viên khác trong nhóm.