MỞ DỊCH VỤ ĐỔI ĐỒ NGANG CẤP

Ngày đăng: 31/05/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


  • Mở dịch vụ đổi đồ Ngang cấp ( Hạn đến ngày 10-06-2021)
  • Tiền tệ dùng để đổi: Wcoin
  • Phí dịch vụ: 100.000 wcoin/1 món
  • Chỉ đổi đồ ngang cấp – Không được đổi đồ lên cấp độ cao hơn
  • Chụp ảnh đồ cần đổi đăng group Tên Nhân vật.
  • SET đồ được tính là 5 món.
  • Có thể đổi cả Wings nhé AE.
  • Tính năng + dòng option được giữ nguyên.
  • Đồ cần đổi phải + 13 trở lên.