HƯỚNG DẪN VỀ TÍNH NĂNG TU CHÂN

Ngày đăng: 11/11/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn cơ bản


Xin chào các bạn.

Hướng dẫn các bạn về tính năng tu chân nhé.

Tu chân bằng 64 cụm Cre 10. Các bạn có thể xem video để biết rõ hơn.

Link Video: https://youtu.be/0mOHepo1Tjk

Chúc các bạn chơi game vui vẻ, thân!!!