HƯỚNG DẪN VỀ TÍNH NĂNG TU CHÂN

Ngày đăng: 11/11/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn cơ bản


Xin chào các bạn.

Hướng dẫn các bạn về tính năng tu chân nhé.

Tu chân bằng 64 cụm Cre 10. Max tu chân là cấp 40.

Với mỗi cấp tu chân thì các thuộc tính sau sẽ tăng thêm 1%:

  • Tỉ lệ sát thương hoàn hảo tăng
  • Tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng tăng
  • Tỉ lệ x2 dame tăng
  • Sát thương tăng (tăng cả sát thương phép và vật lý nha các bạn)

Các bạn có thể xem video để biết rõ hơn.

Link Video: https://youtu.be/0mOHepo1Tjk

Chúc các bạn chơi game vui vẻ, thân!!!