HƯỚNG DẪN VỀ TÍNH NĂNG CỘNG HƯỞNG SEVER PRINCE

Ngày đăng: 08/11/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn cơ bản


Thông tin về tính năng cộng hưởng:

  • Cộng hưởng sẽ có giá là 10000 WcoinC và tỉ lệ thành công 30 phần trăm.
  • Cộng hưởng max 6 dòng EXC nhé các bạn.
  • Chỉ Cộng Hưởng đồ EXC, đồ thần không Cộng Hưởng được nhé các bạn.
  • Các bạn đặt đồ chính ở bên trái và đồ phụ ở bên phải như video nhé.
  • Các bạn xem kỹ video rồi hãy test thử nhé.

Link Video: https://youtu.be/x9HYmiVPwlo