[Hướng dẫn] Ép Sói Tinh (Fenrir)

Ngày đăng: 06/06/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn ép đồ


HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH

Ép sói tinh thường

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 sừng gãy
 • + 3 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

– Tỉ lệ thành công: 30%. Các bạn cũng có thể thêm bùa may mắn để tăng tỉ lệ thành công

– Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

Ép sói tinh tấn công

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 linh hồn sói tinh
 • + 5 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • + Các loại vũ khí tấn công cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên

– Tỉ lệ thành công: 79%. Các bạn cũng có thể thêm bùa may mắn để tăng tỉ lệ thành công

– Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

Ép sói tinh phòng thủ

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 linh hồn sói tinh
 • + 5 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • + Các loại vũ khí chống đỡ cấp độ +4 trở lên và option +4 trở lên

– Tỉ lệ thành công: 79%. Các bạn cũng có thể thêm bùa may mắn để tăng tỉ lệ thành công

– Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.

– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

Sửa chữa và phục hồi

– Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.

– Sói Tinh mang độ bền tối đa (255), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.

– Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.