HƯỚNG DẪN ĐỔI GIỚI TÍNH NHÂN VẬT

Ngày đăng: 23/12/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn cơ bản


HƯỚNG DẪN ĐỔI GIỚI TÍNH NHÂN VẬT:

– Nhằm hỗ trợ cho AE đổi Class:
– Lệnh đổi giới tính: /changeclass dw, dk, mg, elf, su, dl, rf
– Ví dụ bạn muốn đổi qua class SUM gõ lệnh: /changeclass su
– Chi phí cho mỗi lần đổi giới tính là 100k wcoin.
– Đổi giới tính giữ nguyên Danh Hiệu và Tu Chân.
– Đổi giới tính giữ nguyên master.
– Cất hết đồ đạc ở nhân vật vào thùng đồ chung trước khi đổi giới tính.
Link video hướng dẫn: https://youtu.be/aW5GqKBLwXM
Chúc AE chơi game vui vẻ, thân!!!