Ép và nâng cấp dòng vàng Harmony cho Item

Ngày đăng: 06/06/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn ép đồ


HƯỚNG DẪN ÉP VÀ NÂNG CẤP DÒNG VÀNG HARMONY

Ép dòng tính năng vàng Harmony (hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá của tạo hóa nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.

 

– Ba bước để Gia Cường Item:

+ Bước 1: Tạo Đá Tạo Hóa (Harmony)

Đầu tiên, thu thập Hòn Đá Nguyên Thủy (có thể tìm thấy khi đánh quái ở vùng đất Kanturu)

Sau đó Tìm gặp NPC Elpis tại vùng đất Kanturu Remain (78:174)

Để gặp được NPC này, các bạn phải train quái để rơi ra “Nhẫn Mặt Trăng”, sau đó, các bạn dùng Nhẫn Mặt Trăng để vào Cổng tháp tinh luyện có tọa độ tại map Kanturu_Remain 140, 186. Và các bạn tiêu diệt hết các boss trong Tháp tinh luyện và đi đến cuối đường để gặp được NPC Elpis.

 

Tiếp theo, chọn chức năng Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy. Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh Chế.

+ Nếu thành công: nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa.

+ Nếu thất bại: Đá Nguyên Thủy sẽ bị mất.

+ Tỉ lệ thành công: 80%.

 

+ Bước 2: Gia cường / Phục hồi Item

Sử dụng Đá Tạo Hóa đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.
– Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm dòng tính năng màu vàng.

Gia cường item

Phục hồi item

Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.
– Ngoài ra, item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu.

– Đầu tiên, gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida (86:12)

Sau đó, Đặt vật phẩm cần phục hồi trạng thái ban đầu và chọn Phục Hồi (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường sẽ biến mất.

 

+ Bước 3: Nâng cấp tính năng

Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

– Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.

– Cách tạo đá tinh luyện:

Đầu tiên: Gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida (80:12)

Sau đó, Đặt vật phẩm cần tinh chế vào
Đối với vật phẩm thường sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp thấp
Đối với vật phẩm excellent sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp cao

– Lưu ý:

+ Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.

+ Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.