Ép dòng tím đồ 380

Ngày đăng: 06/06/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn ép đồ


HƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM ITEM 380

– Ngoài các tính năng gia cường dòng vàng Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
– Những vật phẩm cấp độ 380:

Phương pháp thực hiện

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100).

– Chọn dòng Tính năng item 380.


– Nguyên liệu:

  • + Item 380 cần gia cường
  • + 1 Đá Tạo Hóa
  • + 1 Đá Hộ Mệnh
  • + 10 triệu zen

– Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

– Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

– Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

– Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.