CHI TIẾT VỀ SEVER ATLANTIS

Ngày đăng: 27/03/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


1. Đồ đạc drop 1op. Cộng Hưởng max 3op.

2. Tất cả đồ đạc sẽ nâng cấp bằng Cộng Hưởng. Sẽ không có ngọc custom hay đổi đồ. Anh em cày cuốc vui vẻ, nhiệt tình.

3. Tạo nhân vật sẽ có 20k Point. Max cột 10k Point. Sau này sẽ tăng dần cho AE trải nghiệm các mốc khác.

4 . …