CÁC SỰ KIỆN HÀNG NGÀY MÁY CHỦ PRINCE

Ngày đăng: 05/12/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn cơ bản


1. SĂN BOSS VÀNG LORENCIA

2. SĂN BOSS MEDUSA TẠI SWAMP OF PEACE

3. SĂN KUNDUN TẠI KALIMA7

4. SĂN THỎ TẠI TARKAN1, 2

4. SĂN SELUPAN TẠI RAKION2

5. CÀO NGỌC TẠI BLOOD, DEVIL