CÁC SỰ KIỆN HÀNG NGÀY MÁY CHỦ ATLANTIS

Ngày đăng: 24/03/2021 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn sự kiện


1. SĂN BOSS VÀNG LORENCIA

2. SĂN BOSS MEDUSA TẠI SWAMP OF PEACE

3. SĂN KUNDUN TẠI LORENCIA

4. SĂN THỎ TẠI TARKAN1, 2

4. SĂN SELUPAN TẠI RAKION2

5. SỰ KIỆN HUYẾT LÂU (BLOOD)

6. SỰ KIỆN QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (DEVIL)