Binh Đoàn Thỏ Trắng

Ngày đăng: 10/06/2020 | Chuyên mục: Hướng dẫn,Hướng dẫn sự kiện


Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng

 

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

– Thời gian xuất hiện: Các giờ lẻ trong ngày (như 1h, 3h, … 9h, 11h, … 17h, 19h, …)

– Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

– Địa điểm xuất hiện: toàn map Tarkan

– Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
  • Đá hộ mệnh
  • Zen 😀

– Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển